badanie słuchu

W OTIS zawsze można wykonać badania słuchu bezpłatnie, wystarczy zadzwonić do najbliższego punktu protetycznego i umówić się na wizytę. Badanie słuchu możemy wykonać także podczas bezpłatnej wizyty domowej.

Subiektywne badania słuchu

Subiektywne badania słuchu są najdokładniejszą i najczęściej stosowaną metodą do określenia stopnia i rodzaju ubytku słuchu. Badanie takie trwa od kilku do kilkunastu minut. Na uszy osoby badanej zakłada się słuchawki, przez które do uszu podaje się dźwięki o różnej głośności i częstotliwości. Zadaniem osoby badanej jest przycisnąć przycisk lub dać znać w inny sposób kiedy usłyszy dźwięk w uchu. Następnie, w celu określenia rodzaju ubytku słuchu (czy jest to ubytek typu przewodzeniowego czy odbiorczego) sprawdza sie próg słyszenia drogą kostną. Stosuje się w tym celu słuchawkę kostną, którą umieszcza się na wyrostku sutkowatym- tuż za małżowiną uszną. Jeżeli między progiem przewodnictwa powietrznego i kostnego jest różnica (tzw. rezerwa ślimakowa) powyżej 15 dB, wówczas wskazana jest audiometria impedancyjna, badanie obiektywne monitorujące funkcjonowanie ucha środkowego. Audiometria tonalna pozwala sprawdzić próg słyszenia, aby określić inny ważny parametr słuchu – zrozumiałość mowy, wykonuje się audiometrię mowy. Badanie to polega na powtarzaniu przez osobę badaną słyszanych przez słuchawki pojedynczych, specjalnie dobranych słów.

Obiektywne badania słuchu

Obiektywne badania są wykonywane w celu określenia progu słuchu u dzieci, osób nieprzytomnych, niewspółpracujących oraz jako potwierdzenie progu słyszalności uzyskanego podczas badań subiektywnych. Pomagają w określeniu miejsca uszkodzenia (ślimak, nerw słuchowy, pień mózgu, ośrodki podkorowe, kora mózgowa) i ocenie centralnych procesów przetwarzania bodźców dźwiękowych. Są również przeprowadzane podczas zabiegów wszczepu implantu ślimakowego, neurochirurgicznych, a także do sprawdzenia głębokości znieczulenia ogólnego. Najczęściej z badań obiektywnych w diagnostyce klinicznej wykonuje się badanie potencjałów z pnia mózgu ABR, otoemisję akustyczną oraz audiometrię impedancyjną.