protetyka słuchu

Badanie słuchu – diagnoza rozwoju i wad słuchu dziecka

Badanie słuchu – diagnoza rozwoju i wad słuchu dziecka

OTIS to miejsce, w którym oferujemy badanie słuchu oraz dostosowujemy aparaty dla dzieci niedosłyszących. Wspieramy rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami zmysłu słuchu.

Z myślą o wszystkich rodzicach, którzy chcą zadbać o zdrowy słuch pociechy, przygotowaliśmy krótki poradnik. Zawarte w nim informacje pomogą podjąć decyzję o tym, czy decydować się na rozwiązania pomocnicze (np. aparaty słuchowe).

Kiedy dziecko zaczyna słyszeć?

Narząd słuchu jest już w pełni rozwinięty tuż po narodzinach. Małe dziecko już od pierwszych dni powinno reagować na bodźce dźwiękowe pochodzące ze środowiska zewnętrznego.

Przykładowe reakcje niemowlęcia na dźwięki to:

 • przerwanie ssania mleka lub kciuka,
 • zwracanie główki w kierunku źródła dźwięku,
 • budzenie się z płytkiego snu,
 • zamknięcie lub zaciśnięcie powiek na głośny bodziec,
 • tzw. odruch Moro (odruch przestrachu i obejmowania).

W okresie od 4. do 6. miesiąca życia, maluch reaguje na głosy rodziców, a od 7. miesiąca powinien już odpowiadać na pozostałe bodźce akustyczne, takie jak nawoływanie, dźwięk poruszanej grzechotki, cichy szum wody z kranu itd. Z kolei po osiągnięciu 10. miesiąca życia, dziecko musi już reagować na ciche wołanie (po imieniu) z większej odległości, do 3 metrów.

dziecko

Co zrobić, gdy podejrzewasz u dziecka uszkodzenie narządu słuchu?

Jeśli zauważysz niepokojące objawy, czyli przede wszystkim brak reakcji na bodźce akustyczne, zgłoś się na badanie słuchu.  Pamiętaj o tym, że najpoważniejszą konsekwencję niedosłuchu stanowi opóźnienie rozwoju mowy.

Warto wiedzieć o tym, że podczas każdej profilaktycznej wizyty lekarskiej w pierwszych 2 latach życia dziecka lekarz powinien ocenić między innymi słuch malucha. W razie wątpliwości lekarz może skierować dziecko do laryngologa lub poradni audiologicznej na specjalistyczną diagnostykę. W Polsce obiektywne badanie słuchu specjalnym aparatem wykonuje się u wszystkich noworodków jeszcze przed wypisaniem po porodzie do domu. Program ten powinien umożliwić zidentyfikowanie większości dzieci z wrodzonym niedosłuchem.

Badanie słuchu u dziecka – ważne informacje

Po przeprowadzonym badaniu w książeczce zdrowia powinna zostać umieszczona naklejka, na której zapisuje się wynik diagnostyki. Jeśli jest on prawidłowy, dalsze czynności nie są konieczne. Jeśli jednak jego rezultat okaże się niezadowalający, w ciągu pierwszych 3 miesięcy życia musisz się zgłosić z dzieckiem do poradni audiologicznej, gdzie przeprowadza się drugie, weryfikujące badanie słuchu.  Jeżeli także kolejne badanie będzie miało niekorzystny wynik, lekarz powinien wyznaczyć termin badania dokładniejszą metodą, które wykonuje się najczęściej we śnie (tzw. ABR). To ostatni etap diagnostyki, na którym ostatecznie rozstrzyga się, czy dziecko zmaga się z niedosłuchem.

Jakie czynniki zwiększają ryzyko wystąpienia wad słuchu?

Istnieją różne przyczyny występowania schorzeń natury audialnej u małych pacjentów. Wśród najczęściej występujących można wymienić:

 • choroby zakaźne matki w czasie ciąży,
 • komplikacje porodowe,
 • niedosłuch lub głuchotę wśród osób w rodzinie,
 • wady wrodzone ucha lub twarzoczaszki,
 • wcześniactwo i mała masa urodzeniowa ciała,
 • zaburzenia oddychania w okresie niemowlęctwa,
 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.