badanie słuchu

Badanie słuchu – Szczecin i inne miasta w zachodniopomorskiem

Wychodzimy naprzeciw potrzebom pacjentów z różnych miejscowości. W OTIS zapewniamy bezpłatne badanie słuchu w Szczecinie, Wałczu, Kaliszu Pomorskim oraz w pozostałych oddziałach rozlokowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Aby zapisać się na badanie, wystarczy zadzwonić do najbliższego punktu protetycznego i umówić się na wizytę. Badanie słuchu wykonujemy także podczas bezpłatnej wizyty domowej.

Badania rozpoczynamy zawsze od wnikliwej analizy i oceny poziomu słyszalności danych dźwięków. Podczas prowadzonej konsultacji, dzięki której poznajemy problemy, dysfunkcje oraz ubytki słuchu u klienta, a następnie podejmujemy decyzję o wdrożeniu metody, która może poprawić codzienne funkcjonowanie pacjenta. Doradzamy także w wyborze najodpowiedniejszego dla danej przypadłości aparatu słuchowego.

Subiektywne badania słuchu

Subiektywne badanie słuchu to najdokładniejsza i najczęściej stosowana metoda określenia stopnia i rodzaju ubytku słuchu. Badanie trwa od kilku do kilkunastu minut. Ocenę słuchu pacjenta przeprowadzamy zawsze na dwóch płaszczyznach diagnostycznych. Najpierw zasygnalizowany problem monitorujemy przy pomocy subiektywnego badania słuchu, które bazuje na odpowiedziach klienta oraz jego indywidualnych odczuciach. Na uszy osoby badanej zakłada się słuchawki, przez które podaje się do uszu dźwięki o różnej głośności i częstotliwości. Zadaniem pacjenta jest przycisnąć przycisk lub dać znać w inny sposób, kiedy usłyszy dźwięk.
Następnie, w celu określenia rodzaju ubytku słuchu (czy jest to ubytek typu przewodzeniowego czy odbiorczego), sprawdza się próg słyszenia drogą kostną. Stosuje się w tym celu słuchawkę kostną, którą umieszcza się na wyrostku sutkowatym – tuż za małżowiną uszną. Jeżeli między progiem przewodnictwa powietrznego i kostnego jest różnica (tzw. rezerwa ślimakowa) powyżej 15 dB, wówczas wskazana jest audiometria impedancyjna. Jest to badanie obiektywne monitorujące funkcjonowanie ucha środkowego. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, wykonamy obiektywne badanie słuchu, które odbywa się bez aktywnego udziału klienta. Taki rodzaj badania przeprowadzamy w następujących przypadkach:
• podczas pracy z niemowlętami i małymi dziećmi,
• w trakcie pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną,
• podczas badania osób z zaburzeniami psychoruchowymi,
• gdy kontrolowany pacjent jest nieprzytomny.

Obiektywne badania słuchu

Obiektywne badania słuchu pomagają w określeniu miejsca uszkodzenia (ślimak, nerw słuchowy, pień mózgu, ośrodki podkorowe, kora mózgowa) i ocenie centralnych procesów przetwarzania bodźców dźwiękowych. Są również przeprowadzane podczas zabiegów wszczepu implantu ślimakowego, neurochirurgicznych, a także do sprawdzenia głębokości znieczulenia ogólnego. Najczęściej z badań obiektywnych w diagnostyce klinicznej wykonuje się badanie potencjałów z pnia mózgu ABR.
Badanie słuchowych potencjałów z pnia mózgu ABR, pozwala na diagnozowanie chorób o podłożu otolaryngologicznym. Przeprowadzenie tego badania jest możliwe bez względu na wiek pacjenta i obecnie odgrywa ważną rolę w wykrywaniu oraz diagnozowaniu zaburzeń słuchu u dzieci.

Badanie przesiewowe słuchu – otoemisja akustyczna

Otoemisja akustyczna (badanie przesiewowe słuchu) jest wykorzystywana do monitorowania wczesnego wpływu hałasu, szczególnie stosowana podczas badań kontrolnych, które dotyczą narządu słuchu u noworodków. Metoda ta polega na wprowadzeniu do ucha dziecka czy osoby dorosłej sondy, a następnie sprawdzeniu stanu i struktury ślimaka w uchu wewnętrznym. Ta technika wykorzystywana jest w badaniu:
• szumów usznych,
• stanu ucha wewnętrznego,
• stanów zapalnych ucha,
• diagnostyki głuchoty czynnościowej.

Specjalistyczne badanie słuchu − audiometria impedancyjna

Audiometria impedancyjna, czyli badanie napięcia błony bębenkowej, które umożliwia wykrycie i zdiagnozowanie wielu schorzeń, które mają wpływ na odruch strzemiączkowy. Obserwując odruchy strzemiączkowe można przeanalizować proces wyrównania głośności i na tej podstawie podejmować następne kroki w leczeniu oraz terapii. Ten rodzaj badania wykonujemy, gdy prowadzimy diagnostykę:
• drożności ucha środkowego,
• zapaleń ucha środkowego,
• ciśnienia w uchu środkowym,
• drożności trąbki słuchowej.