badanie słuchu

Badanie słuchu – Szczecin i inne miasta w Zachodniopomorskiem

Wychodzimy naprzeciw potrzebom pacjentów z różnych miejscowości. W OTIS zapewniamy bezpłatne badanie słuchu w Szczecinie, Wałczu, Kaliszu Pomorskim oraz w pozostałych oddziałach rozlokowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Aby zapisać się na badanie, wystarczy zadzwonić do najbliższego punktu protetycznego i umówić się na wizytę. Badanie słuchu wykonujemy także podczas bezpłatnej wizyty domowej.

Subiektywne badania słuchu

Subiektywne badanie słuchu to najdokładniejsza i najczęściej stosowana metoda określenia stopnia i rodzaju ubytku słuchu. Badanie trwa od kilku do kilkunastu minut. Na uszy osoby badanej zakłada się słuchawki, przez które podaje się do uszu dźwięki o różnej głośności i częstotliwości. Zadaniem osoby badanej jest przycisnąć przycisk lub dać znać w inny sposób, kiedy usłyszy dźwięk w uchu. Następnie, w celu określenia rodzaju ubytku słuchu (czy jest to ubytek typu przewodzeniowego czy odbiorczego), sprawdza się próg słyszenia drogą kostną. Stosuje się w tym celu słuchawkę kostną, którą umieszcza się na wyrostku sutkowatym – tuż za małżowiną uszną. Jeżeli między progiem przewodnictwa powietrznego i kostnego jest różnica (tzw. rezerwa ślimakowa) powyżej 15 dB, wówczas wskazana jest audiometria impedancyjna.  Jest to badanie obiektywne monitorujące funkcjonowanie ucha środkowego. Audiometria tonalna pozwala sprawdzić próg słyszenia, jednak aby określić inny ważny parametr słuchu – zrozumiałość mowy – wykonuje się audiometrię mowy. Badanie to zaleca się osobom z niedosłuchem, a polega na powtarzaniu przez osobę badaną pojedynczych, specjalnie dobranych słów, słyszanych przez słuchawki.

Obiektywne badania słuchu

Obiektywne badanie słuchu jest wykonywane w celu określenia progu słuchu u dzieci, osób nieprzytomnych, niewspółpracujących oraz jako potwierdzenie progu słyszalności uzyskanego podczas badań subiektywnych. Pomagają w określeniu miejsca uszkodzenia (ślimak, nerw słuchowy, pień mózgu, ośrodki podkorowe, kora mózgowa) i ocenie centralnych procesów przetwarzania bodźców dźwiękowych. Są również przeprowadzane podczas zabiegów wszczepu implantu ślimakowego, neurochirurgicznych, a także do sprawdzenia głębokości znieczulenia ogólnego. Najczęściej z badań obiektywnych w diagnostyce klinicznej wykonuje się badanie potencjałów z pnia mózgu ABR, otoemisję akustyczną oraz audiometrię impedancyjną.