Kiedy ważne jest stosowanie ochronników słuchu?

Hałasem nazywamy drgania akustyczne o dużej intensywności, które mogą być dla człowieka bardzo uciążliwe i szkodliwe. Hałas jest dźwiękiem nieprzyjemnym i niepożądanym, który powoduje drażliwość, a nawet zmęczenie całego organizmu. Narażanie narządu słuchu na długotrwałe działanie hałasu może wywierać negatywny wpływ na jakość słyszenia, a także spowodować dysfunkcję ośrodka nerwowego. W jaki sposób można ochronić słuch?

Szkodliwe poziomy hałasu

Hałas powstaje w wyniku drgań, które jako fale ciśnieniowe rozprzestrzeniają się w powietrzu. Natężenie hałasu rośnie wprost proporcjonalnie do wzrostu siły fal ciśnienia. Decybele, to jednostka w jakiej wyrażamy obciążenie hałasem. I tak przy hałasie impulsowym poniżej 135 dB lub poziomie poniżej 80 dB  nie ma obowiązku ochrony słuchu. Pracodawca ma obowiązek zapewnić ochronę słuchu pracownikowi przy poziomie 80-85dB, ale pracownik nie musi jej stosować. Dopiero przy wartości dB wyższej niż 85 lub hałasie impulsowym wyższym niż 137 dB zarówno pracodawca jak i pracownik są zobowiązani do zapewnienia i stosowania ochrony.

Istotnym jest stosowanie środków ochrony słuchu przez cały czas przebywania w miejscu, gdzie występuje zagrożenie hałasem. Wtedy ochrona jest skuteczna. Praca w hałasie może powodować bóle głowy, wzmożoną pobudliwość, osłabienie czasu reakcji, nerwicę.
Ochronniki słuchu

Na rynku jest dostępnych wiele rodzajów ochronników słuchu. Dobieramy je wg osobistych preferencji, poziomu natężenia hałasu w miejscu pracy. Unikamy zbyt mocnej izolacji akustycznej. Wśród indywidualnych ochronników słuchu wyróżniamy nauszniki przeciwhałasowe, wkładki przeciwhałasowe, ochronniki aktywne. W przemysłach metalurgicznym, drzewnym, włókienniczym najczęściej pracownicy są narażeni na wysoki poziom hałasu.