nfz

Refundacja NFZ i PFRON

Wszystkie osoby posiadające ubezpieczenie zdrowotne mogą skorzystać z refundacji do aparatu słuchowego udzielanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wysokość refundacji uzależniona jest od wieku oraz ewentualnych dodatkowych uprawnień.

Dzieci i osoby uczące się do 26 roku życia – refundacja raz na 3 lata
–   aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne –  kwota 2000,00zł na każde ucho w którym niedosłuch przekracza 30dB
–   aparat słuchowy na przewodnictwo kostne – kwota 1800,00zł na każde ucho w którym niedosłuch przekracza 30dB
–   indywidualna wkładka uszna – kwota 60,00zł -przyznawana zawsze kiedy lekarz laryngolog stwierdzi taką konieczność
–   system wspomagający słyszenie – kwota 2750,00zł – refundacja raz na 5 lat

Osoby po 26 roku życia – refundacja raz na 5 lat
–   aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne –  kwota 700,00zł na każde ucho w którym niedosłuch przekracza 40dB
–   aparat słuchowy na przewodnictwo kostne – kwota 1260,00zł na każde ucho w którym niedosłuch przekracza 40dB
–   indywidualna wkładka uszna – kwota 50,00zł -refundacja raz na 5 lat
–   system wspomagający słyszenie – refundacja nie obejmuje

Osoby posiadające status Osoby Represjonowanej – refundacja raz na 5 lat
–   aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne –  kwota 1000,00zł na każde ucho w którym niedosłuch przekracza 40dB
–   aparat słuchowy na przewodnictwo kostne – kwota 1800,00zł na każde ucho w którym niedosłuch przekracza 40dB
–   indywidualna wkładka uszna – kwota 50,00zł -refundacja raz na 5 lat
–   system wspomagający słyszenie – refundacja nie obejmuje

Jak długo czeka się na dofinansowanie z NFZ?
Czas oczekiwania na rozpatrzenie zlecenia jest różny w województwach. Na dzień dzisiejszy w wielu oddziałach refundacja przyznawana jest „od ręki” w tym także w  woj. Zachodniopomorskim, jednak w pozostałych częściach kraju sytuacja może wyglądać inaczej. Terminy rozpatrywania zmieniają się także w ciągu roku więc najlepiej zadzwonić do najbliższego oddziału NZF i spytać.

aparaty słuchowe nfz
fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Po spełnieniu określonych warunków można się starać o dofinansowanie ze środków PFRON. Środkami tymi dysponuje najczęściej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Aby dostać dofinansowanie należy:

  • uzyskać dofinansowanie na aparat słuchowy przez NFZ
  • posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub grupę inwalidzką
  • nie przekraczać progu dochodowego określonego przez PCPR lub MOPS (próg dochodowy jest różny w powiatach)
  • złożyć wniosek o dofinansowanie w MOPS lub PCPR wraz z fakturą zakupu aparatu lub kosztorysem na aparat.

Wysokość dofinansowania określa MOPS lub PCPR na podstawie posiadanych środków pieniężnych i ilości złożonych wniosków o dofinansowanie. Wysokość dofinansowania jest różna w powiatach i wynosi od 1000 zł do 1500 zł na aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne i od 1500 zł do 2200 zł na aparat na przewodnictwo kostne.

Jeśli dofinansowanie z NFZ jest na dwa aparaty słuchowe to także z PCPR/MOPS dostaniesz dofinansowanie na dwa aparaty słuchowe.

Jak długo czeka się na dofinansowanie z PFRON?

PCPR i MOPS dostają środki finansowe z PFRON w pierwszym kwartale roku (najczęściej w marcu). W kwietniu pieniądze zaczynają być rozdzielane. Wnioski są rozpatrywane do momentu wyczerpania pieniędzy, w przypadku dużych funduszy – nawet do końca roku. Jeśli na koniec roku jakieś pieniądze pozostaną w kasie, wówczas MOPS/PFRON musi zwrócić pieniądze do PFRON.